Merkuriusgatan, Göteborg

På Merkuriusgatan i göteborg utför vi innerväggsentreprenaden såväl som fasadskivemontaget på 5 st flerbostadshus som underentreprenörer åt Serneke.