Brf Akterspegeln, Göteborg

GDSB Bygg AB som underentreprenörer för NCC har stått för beklädnadsentreprenaden på Brf Akterspegeln i Göteborg. Där har byggnaden klätts in i cemberitskivor.

Nedan kan du ta en del av det färdiga resultatet.