Trädgårdsstaden Hestra, Borås

Som underentreprenörer för Serneke har vi på GDSB Bygg stått för byggandet av Flerbostadshus i fem våningar i etapp 1 och innerväggsentreprenaden samt fasadentreprenaden på Entrebalkonghus i två våningar

Nedan kan du ta en del av det avslutade projektet. 

Fler bilder från Trädgårdsstaden Hestra →