Kvarnkullen, Kungälv

Som underentreprenör åt NCC står vi för fasadentreprenaden på Kvarnkullen.

Fler bilder fråm Kvarnkullen →